Beata Domańska

Psycholog, pedagog.

Studia magisterskie na kierunkach: pedagogika i psychologia oraz studia podyplomowe z zakresu: oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Ukończyłam również liczne specjalistyczne kursy z dziedziny terapii dzieci i młodzieży takie jak, Treningi Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zespołem Aspergera czy Autyzmem, Trening zastępowania agresji ART, Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lekowych u dzieci i młodzieży – Program ZARADNY KOT, Program – ZARADNY KOT – Złość i Nieśmiałość.

W swojej pracy pomagam rodzinom i dzieciom nauczyć się ze sobą komunikować, diagnozuję trudności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, pracuję indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą. Moim celem zawsze jest poprawa jakości i komfortu życia wszystkich osób bliskich i zainteresowanego terapią pacjenta. Moja praca polega na budowaniu szczerej relacji z dziećmi i ich rodzinami oraz skupieniu się na ich wspólnie wypracowanych celach terapeutycznych.