Piotr Dobrowolski

  • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
  • Asystent w Klinice Wrodzonych Wad Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie
  • Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Uczestnik kursów echokardiograficznych krajowych i zagranicznych
  • Wykładowca w czasie zjazdów kardiologicznych krajowych i zagranicznych
  • Autor artykułów medycznych o tematyce kardiologicznej, w szczególności echokardiograficznej w czasopismach polskich i zagranicznych
  • Autor kilkunastu rozdziałów dotyczących oceny echokardiograficznej
  • W wolnym czasie pasjonat opery