Aneta Czułek- Majewska

Pedagog resocjalizacji i terapii pedagogicznej. Terapeuta zajęciowy.

W NZOZ MEDICAMED prowadzi terapię zajęciową z udziałem dzieci niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz z dziećmi autystycznymi. Polega ona na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Jej celem jest uaktywnienie i zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności. Udział w zajęciach pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje do życia w społeczeństwie.