Barbara Ratajska

Psycholog, mediator rodzinny i nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ważniejsze szkolenia:
Terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami autystycznymi Depresja dzieci i młodzieży – diagnoza, terapia i praca z rodziną.
Postępowanie z uczniami o zachowaniach trudnych Przeciwdziałanie przemocy domowej Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci ADHD – jak pracować z dzieckiem i rodziną Socjoterapia i pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży Terapia indywidualna i grupowa dziecka z rozbitego związku.

Droga zawodowa to: nauczycielstwo, szkolenia, praca z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami, poradnictwo, opieka psychologiczna w przedszkolach i prowadzenie terapii.

Prowadzi diagnostykę dzieci, konsultacje psychologiczne i psychoedukacyjne rodziców oraz mediacje rodzinne.

Prywatnie mężatka i matka trzech synów.