Justyna Krupa-Burkiewicz

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychoterapia. Ukończyła kurs I stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie jest w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Program szkolenia jest zgodny z wymogami European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała pracując z osobami dorosłymi jako psycholog w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Pracuje w obszarze terapii krótkoterminowych, nastawionych na „tu i teraz” oraz rozwiązywanie bieżących problemów i trudności. W pracy terapeutycznej korzysta z technik terapii poznawczo – behawioralnej, racjonalnej terapii zachowania oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Stale stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach doskonalących umiejętności diagnostyczne oraz psychoterapeutyczne. Utrzymuje najwyższe standardy zawodowe i etyczne oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

Oferta psychoterapeutyczna skierowana jest do osób, które doświadczają trudnych sytuacji w życiu osobistym i zawodowym (trudności w relacjach interpersonalnych, problemy wychowawcze, kryzys w związku, rozwód, strata kogoś bliskiego, stres w pracy…), które cierpią z powodu choroby (choroba somatyczna, depresja, nerwica, zaburzenia lękowe…), które chcą lepiej poznać siebie i swoje możliwości oraz rozwinąć lub udoskonalić umiejętności radzenia sobie w otaczającym świecie.