Poradnia dla dzieci ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Diagnozuje i leczy:

  • padaczkę,
  • choroby ośrodkowego układu nerwowego,
  • zaburzenia rozwojowe (w tym zaburzenia całościowe – m.in. spectrum autyzmu),