Wyniki badań

Wyniki badań wydawane są przez lekarza zlecającego badanie, podczas wizyty kontrolnej.

Wyniki badań udostępniane są wyłącznie pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna wydawana jest w postaci kserokopii, na podstawie pisemnego wniosku, w ciągu 7 dni od daty złożenia.