Poradnia psychologiczna

Poradnia dla osób dorosłych.
W ramach Poradni udzielane są porady specjalistów:

  • Psychologa klinicznego
  • Psychoterapeutów

Wymagane skierowanie „Do Poradni Psychologicznej” – wystawione przez lekarza POZ lub lekarza psychiatrę.