Badania wykonywane są w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) – w przypadku zlecenie przez lekarza naszej poradni.
Istnieje również możliwość wykonania badań odpłatnie.