Poradnia zajmuje się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju (w przypadku opóźnienia rozwoju mowy oraz wady wymowy w postaci nieprawidłowej realizacji głosek)., a także usuwaniem różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (np. po udarze mózgu, zabiegach operacyjnych), afazjach.

Poradnia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.