Zapisy na wizyty prowadzone są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny lub inny specjalista).
Na wizytę pacjent zapisać może się osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail lub formularz na naszej stronie WWW) lub za pośrednictwem osób trzecich.

Zapisy prowadzone są na podstawie e-Skierowania.

Pacjent zobowiązany jest dostarczyć nowe skierowanie w następujących przypadkach:

  • zgłoszenie się z innym schorzeniem niż dotychczas leczone w poradni
  • jeśli od ostatniej wizyty w poradni minęły 2 lata (720 dni)