Zapisy na wizyty prowadzone są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny lub inny specjalista).
Na wizytę pacjent zapisać może się osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail lub formularz na naszej stronie WWW) lub za pośrednictwem osób trzecich.
W przypadku zapisu dokonanego nie bezpośrednio w przychodni, Świadczeniobiorca zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu rezerwacja jest anulowana.

Zapisujemy również na podstawie e-Skierowania (wówczas nie ma obowiązku dostarczania wersji papierowej skierowania).

Pacjent zobowiązany jest dostarczyć nowe skierowanie w następujących przypadkach:

  • zgłoszenie się z innym schorzeniem niż dotychczas leczone w poradni
  • jeśli od ostatniej wizyty w poradni minęły 2 lata (720 dni)