W ramach Diagnostyki Kardiologicznej, wykonujemy w przychodni, na miejscu następujące badania:
Wszystkie badania wykonywane są w Poradni Kardiologicznej, zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i komercyjnie.

Badanie EKG, wykonywane w spoczynku, jest badaniem diagnostycznym wykorzystywanym w celu rozpoznania chorób serca oraz profilaktycznie zalecane Pacjentom zwłaszcza z grupy ryzyka choroby wieńcowej.
Spoczynkowe badanie EKG pozwala ocenić:

  • rytm i częstość akcji serca
  • wykrywa zaburzenia rytmu i przewodnictwa
  • jest podstawowym badaniem w celu wykrycia świeżego zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej.

Badanie Echo serca (Echokardiografia) jest to nieinwazyjna metoda badania, przy pomocy ultrasonografu (USG). Pozwala ocenić budowę i działanie zastawek serca, dokonać pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz zdiagnozować wady serca i nowotwory mięśnia sercowego.

Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca przez co najmniej 24 godzin.
Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie różnych chorób.
W celu wykonania badania na klatkę piersiową przykleja się elektrody, do których podłączone są przewody wchodzące do rejestratora.

Holter RR jest to całodobowe, automatyczne monitorowanie ciśnienia.
Urządzenie wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby. Są one dokonywane poza środowiskiem medycznym, co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia.

Badanie polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje pomiarów ciśnienia. Pomiary dokonywane są co 20 minut w ciągu dnia i co 40 minut w nocy.
W trakcie badania zaleca się wykonywanie wszystkich czynności dnia codziennego (praca, wysiłek fizyczny, jazda na rowerze).