Rehabilitacja – kinezyterapia i fizykoterapia – prowadzona w domu pacjenta, który ze względów medycznych nie może być usprawniany w warunkach ambulatoryjnych.

Niestety od 1 października 2017 roku (nowa umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia) nie wykonujemy świadczeń rehabilitacji domowej refundowanej przez NFZ.