Rehabilitacja – kinezyterapia i fizykoterapia – prowadzona w domu pacjenta, który ze względów medycznych nie może być usprawniany w warunkach ambulatoryjnych.

Rehabilitacja w domu pacjenta realizowana jest na podstawie skierowania „na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, rehabilitacja domowa przysługuje pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do przychodni.
Ponadto posiadają zaburzenia funkcji motorycznych spowodowane:
1) ogniskowym uszkodzeniem mózgu (stan po zatorze mózgowym, udarze) – do 2 miesięcy od powstania uszkodzenia;
2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego;
3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego – do 12 miesięcy od uszkodzenia;
4) chorobami przewlekle postępującymi (m.in. miopatie, choroba Parkinsona, guzy mózgu, stwardnienie rozsiane);
5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki – do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
6) złamaniami, amputacją kończyn – do 6 miesięcy od zdarzenia;
7) stanem wegetatywnym lub apalicznym.