Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Świadczenia udzielane w ramach umowy z NFZ.

Opieka pielęgniarska domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

WIĘCEJ


Warunkiem objęcia chorego opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

 • dostarczenie skierowania od lekarza POZ (lekarza rodzinnego) lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
 • przedstawienie dowodu ubezpieczenia chorego

Skierowanie składa się dwóch części: ze „Skierowania” oraz „Karty kwalifikacyjnej” (formularz do pobrania).

Zasady długoterminowej opieki pielęgniarskiej:

 • pielęgniarka przyjeżdża do pacjenta, w zależności od jego stanu zdrowia, nie mniej jednak niż 4 razy w tygodniu.
 • w zależności od stanu zdrowia pacjenta i zakresu niezbędnych czynności do przeprowadzenia, pielęgniarka przebywa w domu pacjenta maksymalnie 1,5 godziny.
 • w ramach wizyty realizowane są świadczenia: pielęgnacyjno-lecznicze, higieniczno-pielęgnacyjne, w zakresie edukacji i promocji zdrowia, usprawniające i diagnostyczne,
 • pielęgniarka opieki długoterminowej działa w ścisłym kontakcie z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej,
 • środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia Świadczeniobiorca albo członek jego rodziny albo opiekun faktyczny.

SCHOWAJ

Świadczenia pielęgniarskie

Świadczenia udzielane prywatnie, zarówno w domu pacjenta, jak i w naszej przychodni.
Wykonywane przez wykwalifikowaną pielęgniarkę.

WIĘCEJ


Zakres świadczeń:

 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiar cukru za pomocą gleukometru
 • Zdejmowanie szwów
 • Zastrzyki – podawanie leków
 • Kroplówki – podłączenie, zmiana
 • Opatrunki – założenie, wymiana
 • Pobranie krwi w domu pacjenta
 • Założenie holtera EKG w domu pacjenta
 • Opieka domowa nad przewlekle chorym
 • Toaleta chorego
 • Opracowanie odleżyn
 • Lewatywa
 • Płukanie pęcherza moczowego
 • Cewnikowanie (kobiet) – założenie, usunięcie
 • Inhalacja
 • Płukanie portu
 • Wykonywanie EKG w domu pacjenta

SCHOWAJ