Rehabilitacja dla dzieci od 0 do 18 lat:
• z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
• z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie;
• z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
• z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
• z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);

W ramach Ośrodka dziecko może skorzystać nie tylko z rehabilitacji, ale również z konsultacji specjalistów: lekarza rehabilitacji, psychologa, terapeuty zajęciowego oraz logopedy.

Rehabilitacja dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego realizowana jest w ramach Ośrodka Dziennego. Świadczenia na ubezpieczenie z ramach Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane są na podstawie „Skierowania do Oddziału dziennego dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego”.