NZOZ MEDICAMED świadczy usługi lekarzy specjalistów w następujących poradniach:

* Świadczenia udzielane wyłącznie na zasadach komercyjnych.
Pozostałe poradnie świadczą usługi w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), jak również prywatnie.

W przypadku wizyt refundowanych przez NFZ, wymagane jest „Skierowanie do Poradni specjalistycznej”, wystawione przez lekarza rodzinnego (POZ) lub innego lekarza specjalistę.
Wyjątkiem jest Poradnia Onkologiczna, do której skierowanie nie jest wymagane.