Dr n. med. Paweł Wareluk

Specjalista medycyny nuklearnej, ultrasonografista.

  • Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
  • Wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.
  • Ponad 14-letnie doświadczenie w badaniach USG ogólnych i doplerowskich,
  • Certyfikat PTU.