Dr n. med. Paweł Wareluk

Specjalista medycyny nuklearnej, ultrasonografista.

  • Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Wieloletni asystent i adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
  • Członek Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych (EFSUMB).
  • Członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR) oraz Europejskiego Towarzystwa Hybrydowego Obrazowania Medycznego (ESHI).
  • Wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.
  • Ponad 16-letnie doświadczenie w badaniach USG ogólnych i dopplerowskich.
  • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.