Sylwia Kowalczyk

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (specjalność psychologia kliniczna dziecka) oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Pedagogiki Specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Wykształcenie poszerzyła uczestnicząc w kursach, szkoleniach i doświadczeniach własnych Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, terapii poznawczo – behawioralnej CBT, szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera. Swoje umiejętności rozwinęła także w szkoleniach obejmujących psychopatologię w rozwoju seksualnym, wczesne wspomaganie rozwoju i terapię ręki. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, wad genetycznych oraz trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym. W swojej pracy zawodowej prowadziła liczne treningi umiejętności i kompetencji społecznych oraz grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe dla rodziców.