Zapisy na rehabilitację prowadzone są na podstawie e-Skierowania na zabiegi rehabilitacyjne.
UWAGA: Skierowanie na zabiegi należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, po tym terminie skierowanie traci ważność.

Termin rehabilitacji wyznaczany jest zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zabiegi realizowane są w dwutygodniowych turach rehabilitacyjnych (do 10 dni zabiegowych), od poniedziałku do piątku.
W przypadku wypadających dni wolnych od pracy, tura rehabilitacyjna ulega skróceniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, na rehabilitację można zapisać się jednoczasowo tylko na jedno skierowanie, tylko w jednej przychodni. Kolejny zapis jest możliwy dopiero po zakończeniu wcześniejszej rehabilitacji.

Cykl zabiegów zaczyna się zawsze od wizyty fizjoterapeutycznej, na której magister fizjoterapii  dobierze najlepszy zestaw zabiegów do aktualnych potrzeb zdrowotnych pacjenta.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje, na ubezpieczenie zdrowotne, nie więcej niż 5 zabiegów dziennie (przy czym zabieg wykonywany na dwie okolice należy liczyć podwójnie).