Od grudnia 2018 NZOZ MEDICAMED znów będzie realizował świadczenia, refundowane przez NFZ, w zakresie rehabilitacji w domu pacjenta, skierowane nie tylko dla pacjentów posiadających Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rehabilitacja realizowana jest na podstawie skierowania „na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych”.