W NZOZ MEDICAMED wykonasz niezbędną diagnostykę kardiologiczną: konsultacja lekarza specjalisty, badanie EKG, Echo serca oraz holter.

Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca przez co najmniej 24 godzin.
Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie różnych chorób.

Badanie wykonywane jest w warunkach domowych.
Wykonanie badania, wraz z jego opisem, realizujemy do 7 dni.