Od września w NZOZ MEDICAMED będzie możliwość skorzystania z konsultacji NEUROLOGA DZIECIĘCEGO.

Konsultacji udziela specjalista neurologii dziecięcej Dr n. med. Jolanta Bielicka Cymerman, która specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu padaczki u dzieci i młodzieży (w tym także opornej na leczenie) oraz w zagadnieniach związanych z zaburzeniami neurorozwojowymi u dzieci. Jej praca doktorska została poświęcona ocenie neurorozwojowej wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami okresu okołoporodowego, w pierwszych 3 latach życia.

Od kilku lat dr Bielicka-Cymerman współpracuje z psychiatrami dziecięcymi konsultując dzieci ze spectrum całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. z autyzmem, zespołem Aspergera i in.)

Dr Bielicka-Cymerman posiada Certyfikat z Epileptologii (Nr 28) przyznawany przez Polskie Towarzystwo Epileptologii. Jest autorką wielu prac naukowych na temat padaczki oraz organizatorem i wykładowcą pierwszego w Polsce kursu z Epileptologii Klinicznej, adresowanego do neurologów i neurologów dziecięcych. Jest również założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę.